متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ🎵

🎵چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقص آ🎵

🎵ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر🎵

🎵ای شیرجوش در رو جان پدر برقص آ🎵

🎵آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ ای شاخ تر برقص آ🎵

🎵ای شاخ تر به رقص آ جان پدر برقص آ جان پدر برقص آ🎵

🎵از پا و سر بریدی بی پا و سر برقص آ ای خوش کمر برقص آ🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵از عشق تاجداران در چرخ او چو باران🎵

🎵آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر برقص آ🎵

🎵در دست جام باده آمد بتم پیاده🎵

🎵گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقص آ🎵

🎵آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ ای شاخ تر برقص آ🎵

🎵ای شاخ تر به رقص آ جان پدر برقص آ جان پدر برقص آ🎵

🎵از پا و سر بریدی بی پا و سر برقص آ ای خوش کمر برقص آ🎵

🎵ای شاخ تر به رقص آ جان پدر برقص آ جان پدر برقص آ🎵

🎵از پا و سر بریدی بی پا و سر برقص آ ای خوش کمر برقص آ🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵آهنگ برقصآ محسن چاوشی🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها