متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵بستد دل و دین از من از من دل و دین بستد کافر نکند چندین چندین نکند کافر🎵

🎵دو رخ چو قمر دارد دارد چو قمر دو رخ عنبر ز قمر رسته رسته ز قمر عنبر🎵

🎵چشمش ببرد دل ها دل ها ببرد چشمش باور نکند خلق آن خلق آن نکند باور🎵

🎵حیران شده و عاجز عاجز شده و حیران بتگر ز رخش چون بت چون بت ز رخش بتگر🎵

🎵دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر آذر به دلم بر زد بر زد به دلم آذر🎵

🎵عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق یکسر دل من او برد برد او دل من یکسر🎵

🎵دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر آذر به دلم بر زد بر زد به دلم آذر🎵

🎵عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق یکسر دل من او برد برد او دل من یکسر🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵نالم ز رخش دائم دائم ز رخش نالم داور ندهد دادم دادم ندهد داور🎵

🎵مست صنم و چندین چندین صنما مسته می خور به طرب با من با من به طرب می خور🎵

🎵منت به سرم بر نه بر نه به سرم منت ساغر به کفم بر نه بر نه به کفم ساغر🎵

🎵رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته ای در چه کنم تنها تنها چه کنم ای در🎵

🎵دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر آذر به دلم بر نه بر نه به دلم آذر🎵

🎵عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق یکسر دل من او برد برد او دل من یکسر🎵

🎵دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر آذر به دلم بر زد بر زد به دلم آذر🎵

🎵عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق یکسر دل من او برد برد او دل من یکسر🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵آهنگ دلبر محسن چاوشی🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها