متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵من یه خونه روی آب طرد و سرد و بی پناه🎵

🎵من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه🎵

🎵من یه ابر بی بخار یه غرور زیر پا🎵

🎵آدمای زندگیمو اعتماد نا به جا🎵

🎵آدما میان برن که رد بشن به زور🎵

🎵رهگذر شدن همه هی عبور و هی عبور🎵

🎵سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون🎵

🎵غصه های به من رسید شادی هاش به دیگرون🎵

🎵پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت🎵

🎵دور شد صبر کرد سوختنم رو دید و رفت🎵

🎵سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون🎵

🎵غصه های به من رسید شادی هاش به دیگرون🎵

🎵پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت🎵

🎵دور شد صبر کرد سوختنم رو دید و رفت🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵وعده های رو هوا وعده های رو هوس🎵

🎵از یه جا به بعد دلو باورای من شکست🎵

🎵هی شکست و هی شکست اعتماد نیمه جون🎵

🎵از سکوت تو سرم زخم حرف این و اون🎵

🎵ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن🎵

🎵حسرت و یه رد پاست آخرش برای من🎵

🎵سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون🎵

🎵غصه های به من رسید شادیهاش به دیگرون🎵

🎵پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت🎵

🎵دور شد صبر کرد سوختنم رو دید و رفت🎵

🎵سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون🎵

🎵غصه های به من رسید شادی هاش به دیگرون🎵

🎵پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت🎵

🎵دور شد صبر کرد سوختنم رو دید و رفت🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵آهنگ عبور محسن یگانه🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها