متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵خوشا آن دم که مرا باده نابی بدی و خوشا آن دم که مرا درد شرابی بدی و🎵

🎵خوشا آنجا که لبالب شوم از بوی تو خواب خنک آنجا بنشینم لب آن رود شراب🎵

🎵خوشا آن دم که مرا باده نابی بدی و خوشا آن دم که مرا درد شرابی بدی و🎵

🎵خوشا آنجا که لبالب شوم از بوی تو خواب خنک آنجا بنشینم لب آن رود شراب🎵

🎵نوش کن مرا مرا مرا فراموش کن هی نوش کن مرا مرا دوباره مدهوش کن🎵

🎵نوش کن مرا ز خاطرت فراموش کن نوش کن مرا به هر بهانه خاموش کن🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵حال آن دارم که امشب می پرست پای کوبان تا سحر جامی به دست🎵

🎵سر به سر باده به باده مست مست هی زنم می تا ببازم هر چه هست🎵

🎵هی زنم می تا ببازم هر چه هست🎵

🎵حال آن دارم که امشب می پرست پای کوبان تا سحر جامی به دست🎵

🎵سر به سر باده به باده مست مست هی زنم می تا ببازم هر چه هست🎵

🎵هی زنم می تا ببازم هر چه هست🎵

🎵نوش کن مرا مرا مرا فراموش کن هی نوش کن مرا مرا دوباره مدهوش کن🎵

🎵نوش کن مرا ز خاطرت فراموش کن نوش کن مرا به هر بهانه خاموش کن🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵آهنگ فراموش کن حمید هیراد🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها