متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵چته بهم بگو چته تو🎵
🎵کی کی ,کی شکوند دلتو🎵
🎵اونا نمی دونن قدرتو🎵
🎵نمی خورن به درد تو🎵
🎵یکی میخوای باشه فن تو🎵
🎵یکی‌ میخوای باشه فن تو🎵
🎵من دارم هواتو دارم دارم هواتو🎵
🎵من دارم هواتو دارم دارم هواتو🎵
🎵هی آروم آروم ریلکس ریلکس🎵
🎵چرا باهام بدی تو🎵
🎵چرا باهام کلی تو🎵
🎵کی کی واسه تو مثل من هست🎵
🎵کی کی واسه تو🎵
🎵کی کی واسه تو🎵
🎵کی کی واسه تو مثل من هست🎵
🎵من از سر تا پا فنتم🎵
🎵فن پیج هیکلتم🎵
🎵فنتم من فنتم🎵
🎵مدیون مادرتم🎵
🎵از سر تا پا فنتم🎵
🎵فن پیج هیکلتم🎵
🎵فنتم ای فنتم🎵
🎵مدیون مادرتم🎵
🎵ل-شی پره دور و ور تو🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵من هم یکیشون ولی نه با تو🎵
🎵چون دارم هواتو🎵
🎵دارم دارم هواتو🎵
🎵اونا نمی دونن قدرتو🎵
🎵نمی خورن به درد تو🎵
🎵یکی میخوای باشه فن تو🎵
🎵یکی میخوای باشه فن تو🎵
🎵من دارم هواتو دارم دارم هواتو🎵
🎵من دارم هواتو دارم دارم هواتو🎵
🎵چته بهم بگو چته تو🎵
🎵بگو🎵
🎵کی کی کی شکوند دلتو🎵
🎵هی آروم آروم ریلکس ریلکس🎵
🎵چرا باهام بدی تو🎵
🎵چرا باهام کلی تو🎵
🎵کی کی واسه تو مثل من هست🎵
🎵کی کی واسه تو🎵
🎵کی کی واسه تو🎵
🎵کی کی واسه تو مثل من هست🎵
🎵من از سر تا پا فنتم🎵
🎵فن پیج هیکلتم🎵
🎵فنتم من فنتم🎵
🎵مدیون مادرتم🎵
🎵از سر تا پا فنتم🎵
🎵فن پیج هیکلتم🎵
🎵فنتم ای فنتم🎵
🎵مدیون مادرتم🎵
🎵کی واسه تو بهتر از من🎵
🎵دلتو قبلنا شکستن🎵
🎵الان عقده هاتو خالی میکنی فقطتو روی سر من🎵
🎵دری وری بگی🎵
🎵هر فحشی به من بدی🎵
🎵هرکاری کنی بدون بازم من همون فنتم🎵
🎵آره من از سر تا پا فنتم🎵
🎵فن پیج هیکلتم🎵
🎵فنتم من فنتم🎵
🎵مدیون مادرتم🎵
🎵از سر تا پا فنتم🎵
🎵فن پیج هیکلتم🎵
🎵فنتم ای فنتم🎵
🎵مدیون مادرتم🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵اهنگ کی کی تی ام بکس🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها