متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی🎵

🎵همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی🎵

🎵همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی🎵

🎵همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی🎵

🎵نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کامروایی🎵

🎵بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی🎵

🎵نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی🎵

🎵نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی🎵

🎵همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی🎵

🎵نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی🎵

🎵نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵اهنگ ملکا محسن چاوشی🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها