متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵خـوبه یه چـیزی داری🎵
🎵بهش تـکیه کنـی خـوبه🎵
🎵تـا داری کـم میاری🎵
🎵خوب بلدی گریه کنی خوبه🎵
🎵دمتم گرم با بچه بازیـات ساختی منو🎵
🎵دمتم گرم همش پشت گوش انداختی منو🎵
🎵مـث قبلا نیستی ته قلبم🎵
🎵تا همینجام اومدی دمتـم گرم🎵
🎵دیگه نـه بـوی عطر پیرهنت🎵
🎵نـه حتی خـط خـنده هـات🎵
🎵دیـگه نه ایـن طـرز نـگات🎵
🎵نصـف شـب زنـگ زدنـات🎵
🎵زیـادی خـوبی کردنـم تهـش داسـتانـه🎵
🎵واســه تو خـوبی و بـدی همـش یکسانـه🎵
🎵بد عـادتت کردم خودم خب حقـم داری🎵
🎵خـوبی که حد بگذره تـه داستانـه🎵
🎵زیـادی خوبی کردنم تهـش داستانـه🎵
🎵واسـه تو خوبی و بدی همـش یکسانـه🎵
🎵بد عادتت کـردم خودم خب حـقم داری🎵
🎵خـوبی که حد بگذره تـه داستانـه🎵
🎵گیرم رگ خواب تـو تـوی دستاشـه🎵
🎵گیرم مث من بـاشه مـغرور و عاشـق🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵گیرم مـث حرفاشـه گیـرم دوسـت داره🎵
🎵اندازه ی خـودم کـه عاشقت شـدم🎵
🎵ای داد بی داد داره باز اون لحظه رو یادت مـیاد🎵
🎵چشماتو بستی چشمامو یادت بیـاد🎵
🎵اگه حتی نخوای دیگه هرکی بگه عشـق🎵
🎵منو یادت میـاد🎵
🎵من از قلبم تورو خط زدم راحت بـرو🎵
🎵دیوونه بازیه من بد عادت کرد تـورو🎵
🎵بد دوست دارم ولی تنها میذارم تـورو🎵
🎵سنگی چند وقته کمرنـگی🎵
🎵فریاد دادی منو بر بـاد🎵
🎵روت تو روم وا شد دوباره دعوا شـد🎵
🎵یه نفر رفت و یکی دوباره تنها شـد🎵
🎵اونکه که عشقم بود پشتم بهش گرم بـود🎵
🎵یخ زده قلبم واسه اونکه سرش گرم بـود🎵
🎵هی یه کاری کردی که تو رو همه واسـتم🎵
🎵حیـف🎵
🎵ای وای از اون روز که سنگم طلا شـه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵اهنگ پادکست 3 پازل بند🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها