متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵مـن سخت ترین روزامو تنها بودم🎵

🎵بـدترین حـرفارو شـنیدم🎵

🎵کسی چـه میـدونه مـن چی کشـیدم🎵

🎵چنـد سـالی میـشه چشمامو به راه دوختم🎵

🎵بـا خیالـت هـر شـب تا صبح سوختم سوختم🎵

🎵زندگیم رفـت رویاهامو بـرد🎵

🎵دلـم نشست و غصه خـورد🎵

🎵شـاپرک من چقد زود مـرد مـرد🎵

🎵آخرشم شدم یه داغون قـاطی🎵

🎵یـه کاکتوس خسته ی بـی مـلاقاتی🎵

🎵مـن سخت ترین روزامو تنها بودم🎵

🎵بـدترین حـرفارو شـنیدم🎵

🎵کسی چـه میـدونه مـن چی کشـیدم🎵

🎵چنـد سـالی میـشه چشمامو به راه دوختم🎵

🎵بـا خیالـت هـر شـب تا صبح سوختم سوختم🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵اهنگ کاکتوس ماکان بند🎵🎵          

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها