متن ترانه

              ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵یا از اینور پشت بوم غش کردم یا اون ورش🎵
🎵هی خاستم برسم زودترین شکی کتاب داشتمو فقط خوندمش🎵
🎵آب از آب تکون نخورد چون شبی تصمیم گرفتم صبح تموم شد🎵
🎵فکرای قبل خابم منو فقط تو فکرام دست به کارو فردا🎵
🎵فردای فردا و فرداشو فرداش کلمو حرف قشنگاش🎵
🎵همه برنامه هامو کردم لاش انداختم عقب ول گشتم جاش🎵
🎵شدم رفیق هر کی ازم تعریف کرد🎵
🎵هر کی به اشتباهام مهر تایید زد روال عادتا آسون بودو تهدید سخت🎵
🎵همین باعث شد توجیهام برام دلیل شن آره🎵
🎵توهم زدم عقل کولم درسته میگم هر چی گلم🎵
🎵تا میگفتم زدم خاکی به خودم اینا کیو نقد میکنن🎵
🎵منو تو کی باشی بهم یاد بدی جادمو🎵
🎵اما چشامو که باز میکنم میبینم کردم هر کاری نمیخاستمو نگاه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵رویام به پای تنم خورد چون زندگی بود پاپیچ تر از رول🎵
🎵آدم بده قصه توام همون که آخر بازی ادب شد🎵
🎵پاپوش سایز پام نبود لحظه هام همه شدن کام به کام حروم🎵
🎵منه درگیر آرزوهام اما خواسته هام قد داشته هام نبود🎵
🎵معلوم نی هر روز یه هدف دارم از تو نه از خودم طلبکارم🎵
🎵بزار ببینم ویترین قشنگو خودم که میدونم کنج لجن زارم🎵
🎵نمیرم از زیرش در چون نکرده قضیه فرق🎵
🎵من همون که روحمو فروختم بهتو هنوزم اسیرتم🎵
🎵من از خودم در رفتم نه تو منو به خودم سرگرمم نکن🎵
🎵رفتم توی مسیر غلطی که هر چی خواستم برگردم نشد🎵
🎵ببخش من دوعلقم معلقم تو افکار دو شب بدم دو شب خوب🎵
🎵همه دورم زدن هیشکی نبود تو هم روش🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵تازه دو هزاریم افتاده چن بار تا حالا دنیا بیلاخ داده🎵
🎵به من و شل و ولا به منی که تو تکرار دنبال داستانه🎵
🎵من فقط حرف زدم چهار جام عمل کردم همش🎵
🎵خودم که میدونم چیکارم اگه الان حتی یه دنیا کف نقشمن🎵
🎵دلم ارزو هامو میخواد دلم میخواد دیگه بس کنم🎵
🎵این دوتا چشم خرمایی رنگ جای شما نه خودم🎵
🎵میون این همه بد عادتی میون خدا و زمین من امانتی🎵
🎵یه چیزی تومه بهم میگه از این به بعد منتظر فردا نشین🎵
🎵پشتشو سفت بگیر تو هم چرا فقط بقیه خوب زندگی کنن🎵
🎵دونه دونه انجام میدمشون و چهل سالگیمو حرص نمیخورم🎵
🎵من ولی به هر جهت میخوام تشخیص بدم چیه مصلحت🎵
🎵یا تو منگنه تغییر میکنی یا همیشه همین قدر مسخره است🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️
🎵🎵اهنگ باری به هر جهت شایع و زال🎵🎵          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها