متن ترانه

              ♥ ♥ ♥ با تو تو راه شمال تاریک میشه آروم هوا ♥ ♥ ♥
بسته میشه آروم چشـات شب جنگلو بارونو بـاد
♥ ♥ ♥ بارون میاد بارون میاد بارونو دوست داره زیاد ♥ ♥ ♥
میکنه یواش اون چشاشـو باز میگه بهم بزن کنـار بزن کنار
♥ ♥ ♥ تو این هوا بریم زیر بارون یواش خیس بشه اون صورت ناز ♥ ♥ ♥
بهم بگی میـمونم تا تهش باهات میمونه باهـام
♥ ♥ ♥ امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت ♥ ♥ ♥
ایـن دریا با تو چه حالـی داره
♥ ♥ ♥ بارون بباره بارون بباره تو هم بخندی برا من ♥ ♥ ♥
دوباره بخونم بـرات نگات تو نگام چشـاتم کنار
♥ ♥ ♥ هم نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات ♥ ♥ ♥
امشب میخوام بمـونم من تا صبح کـنارت
♥ ♥ ♥ این دریا با تو چه حالی داره ♥ ♥ ♥
بارون بباره بارون ببـاره تو هم بخندی برا مـن
♥ ♥ ♥ دوباره بخونم برات نگات تو نگام چشاتم کنار ♥ ♥ ♥
هم نگـاه کنن به ما با اون دلبری کردنـات
♪♫♬♪♫♬♪♫♬♪♫♬♪♫♬♪♫♬
♪♫♬ TopTaraneh.Com ♪♫♬
♪♫♬♪♫♬♪♫♬♪♫♬♪♫♬♪♫♬
♥ ♥ ♥ جلو همه بگو به من خیلی دوست دارم عشق دلم ♥ ♥ ♥
همه جا تاریـک شه یهو بوی عود میاد و شمـعا روشن
♥ ♥ ♥ همه اگه پایه باشن وصل میکنیم ما صبح و به شب ♥ ♥ ♥
جمع جمـع عاشقا جمع جمع اینا رو هم من عاشقتـم
♥ ♥ ♥ امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت ♥ ♥ ♥
این دریـا با تو چه حالـی داره
♥ ♥ ♥ بارون بباره بارون بباره تو هم بخندی برا من ♥ ♥ ♥
دوباره بخـونم برات نگات تو نگام چشـاتم کنار
♥ ♥ ♥ هم نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات ♥ ♥ ♥
امشـب میخوام بمونم من تا صبح کـنارت
♥ ♥ ♥ این دریا با تو چه حالی داره ♥ ♥ ♥
بارون بباره بارون ببـاره تو هم بخندی بـرا من
♥ ♥ ♥ دوباره بخونم برات نگات تو نگام چشاتم کنار ♥ ♥ ♥
هم نگاه کنن به مـا با اون دلبری کردنـات          

پخش آنلاین آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها