متن ترانه

دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد
در اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد
بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
مرغ هوا هم آشیانه دارد
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد
دل هوای او دل هوایه می دل هوای بانگ عاشقانه دارد
دل هوای او دل هوای می
دل هوای بانگ عاشقانه دارد
آن پرستو که از دیاره ما باره غم به دل
رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها